Ondersteun de schooltjes!

Wilt u ons helpen?

Het werk door de bestuursleden in Nederland wordt op vrijwillige basis en op eigen kosten gedaan. Het grote voordeel daarvan is dat alle giften zonder overhead- of administratiekosten naar de projecten gaan. U begrijpt dat uw gift of hulp daarbij welkom is!

U kunt op verschillende wijzen een bijdrage leveren aan de kleutercentra in Brazilië:

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Bart van der Ree.