Acties

Acties en Evenementen

Hier staan berichten en foto’s van enkele reeds in Nederland gehouden initiatieven ten goede van de kleuterschooltjes in Brazilië. Wij willen de betrokkenen hartelijk bedanken voor hun hulp!

Tessa heeft flessen opgehaald!

Wat een fijn mailtje zat er in onze inbox na de kerstvakantie: Tessa, 7 jaar oud, vertelde dat ze bij buren en familie lege flessen en geld voor onze Kleutercentra heeft verzameld. Het resultaat: 13,65 Euro op onze rekening erbij. Volgende vakantie gaat ze het opnieuw doen! Dank je wel, Tessa, en reken maar dat dat geld goed van pas komt in de schooltjes in Brazilië!

September 2020: Tussen stem en stilte – prijswinnend onderzoek naar onze projecten

Annelieke van Dijk kreeg op 10 september 2020 de Elsevier Atlas Award voor haar artikel “Tussen stem en stilte: onderwijs voor vrede in een omgeving van geweld”. Voor het artikel heeft zij acht maanden onderzoek uitgevoerd op onze kleuter­schooltjes en 26 leerkrachten en assistenten over hun werkwijze geïnterviewd.

Wij zijn trots op hoe Annelieke in haar artikel op krachtige wijze beschrijft hoe onze schooltjes vorm geven aan de ontwikkeling van kinderen onder moeilijke omstandigheden. Hoe de helft van de leerkrachten zelf is geboren en getogen in de wijk en het juist daarom belangrijk vindt om in de school een liefdevolle en warme omgeving te creëren, waar de kinderen daadwerkelijk kind kunnen zijn en waar wat zij noemen een ‘cultuur van vrede’ ontstaat.

Lees hier een samenvatting van het artikel…

En lees hier het gehele (Engelstalige) artikel!

Oktober 2019: Wilde Ganzen steunt cursus fondswerving bij CESE

Hieronder leest u de vertaling van de brief die wij ontvingen van José da Lapa dos Santos Rosa en Marília dos Santos Silva, medewerkers van Escola da Fraternidade, Santa Beatriz. Zij hebben, met steun van Wilde Ganzen, deelgenomen aan een cursus bij Cese https://www.cese.org.br/ Cese is een hulporganisatie in Brazilië die hulp geeft aan projecten gericht op onderwijs, vrouwenrechten en discriminatie. Ook verzorgt Cese cursussen. Wij zijn Wilde Ganzen dankbaar en zullen het komend jaar verdere samenwerkings¬mogelijkheden onderzoeken. Onder de brief vindt u foto’s die zij stuurden.

Aan het bestuur in Nederland,
Hiermee willen we vertellen over de cursus Mobilisatie van Lokale Middelen (MRL), gegeven door Cese in Salvador da Bahia, die plaatsvond van 15 tot 19 juli 2019. Onze deelname aan de cursus was van het grootste belang om kennis te vergaren over een reeks technieken voor het mobiliseren van middelen, die we voorheen niet kenden. In het huidige politieke klimaat waarin vroegschoolse educatie steeds minder op waarde wordt geschat, is het handhaven van de duurzaamheid van een sociaal-educatief gemeenschapswerk van fundamenteel belang voor de continuïteit van educatie.

De cursus bereidt de organisatie erop voor om te profiteren van kansen, om partnerschappen op te zetten en om projecten zodanig aan te passen dat kleine, middelgrote en grote economische partners kunnen bijdragen aan de financiering ervan. Op de eerste dag van de cursus was de presentatie van de groep. We registreerden ons op de portal van Cese en we hadden een discussie over conjunctuur en duurzaamheid, in theorie en praktijk. De tweede dag ging dieper in op middelenmobilisatie en duurzaamheid. We hebben een grafiek opgesteld om de werkelijke toestand van de financiën van onze instelling weer te geven en te beschrijven wat we van donoren vinden, de motivaties die ze geven, de kenmerken en de cyclus van lokale bronnenmobilisatie.

Op de derde dag werd het profiel van individuele en zakelijke donoren behandeld, zoals communicatie voor het vinden van bronnen, een workshop voor in kaart brengen van hulp en donaties, en de ontwikkeling van een Pitch (een korte videopresentatie van het voorgestelde werk voor fondswerving). De vierde dag ging over netwerken, de kenmerken en het belang ervan. We hebben een fictief wervingsplan uitgewerkt, een netwerkvoorbeeld opgesteld en dat vervolgens aan de groep gepresenteerd. Op de laatste dag hebben we enkele event-voorbeelden gepresenteerd die kunnen worden ontwikkeld voor bronnenwerving, hoe deze kunnen worden gevolgd en geëvalueerd. Ten slotte hebben we een algemene evaluatie van de cursus gedaan.

We zijn dankbaar voor de mogelijkheid die we hebben gekregen om een certificaat (40 uur werkbelasting) te behalen dat ons ook zal helpen om middelen voor ons project te werven en tegelijkertijd voor ons toekomstige beroepsleven. Cese is beschikbaar om ons te ondersteunen als we een project ontwikkelen voor het mobiliseren van lokale middelen.
Hartelijke groeten,
José en Marília

Ondersteuning door stil fonds!

In het voorjaar van 2019 hebben we via een tussenpersoon een aanvraag kunnen indienen bij een ‘stil fonds’ dat initiatieven als het onze ondersteunt, maar anoniem wenst te blijven. Dat heeft geleid tot een grote financiële ondersteuning voor een reeks acties om de kleuterschooltjes te verbeteren en voort te zetten!

Allereerst gaat er geld naar de Escola da Fraternidade voor een hoognodige renovatie van het pand, nieuw onderwijsmateriaal en scholing voor leerkrachten. De renovatie is al gestart! Daarnaast gaat er geld naar Livro Em Roda om de bibliotheek te kunnen voortzetten, en tenslotte wordt het werk van de twee pedagogen bij APIS financieel ondersteund.

Wij zijn enorm blij met deze steun, die ervoor zorgt dat we de schooltjes beter kunnen ondersteunen in hun belangrijke werk!

December 2018: het leven in de favelas

In de Volkskrant stond een mooie plaat die het leven in de favelas beschrijft. Voorzitter Anita Lemoine herkent de favelas van Salvador er helemaal in! Klik op het plaatje voor een grote versie.

Augustus 2018: Anita brengt een maand bij onze projecten door!

Voorzitter Anita Lemoine heeft in de zomer van 2018 een maand als vrijwilliger bij verschillende van onze projecten doorgebracht. Ze heeft veel oude bekenden en veel nieuwe kinderen ontmoet, gezien hoe het geweld en de onveiligheid enorm in het land zijn toegenomen en hoe de crèches eilanden van veiligheid en ontwikkeling zijn. Lees hier haar verslag en hoor  een interview met Anita op Radio 1!

Bovendien vindt u hieronder enkele van haar Op de laatste foto is het motto ‘Overwin het geweld’ te zien dat ook in de radiorapportage wordt uitgelegd: onderwijs als belangrijk wapen tegen het oprukkende geweld.

Annelieke van Dijk onderzoekt onze projecten

Welke rol speelt de crèche in de opvoeding van de kinderen die er dagelijks komen? Hoe wordt samengewerkt met ouders en andere opvoeders in de buurt? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat Annelieke van Dijk gaat uitvoeren in de crèches in Salvador. Annelieke is geïnteresseerd in de manier waarop buurtgerichte voorzieningen voor kinderen kunnen samenwerken met ouders en andere opvoeders om een positief pedagogisch klimaat te creëren. Zeker in wijken waar kinderen vanwege armoede blootstaan aan negatieve omstandigheden is dit erg belangrijk.
Hieronder een berichtje van Annelieke na haar eerste week in Brazilië:

Brasil eu te amo! Een geweldig gevoel om weer in dit prachtige land te zijn. En wat heb ik een hartelijke ontvangst gehad van alle medewerkers van de crèches en natuurlijk de kinderen die ontzettend nieuwsgierig zijn naar mij als buitenstaander en erg moeten lachen om mijn accent als ik met ze praat. Ik val meteen met mijn neus in de boter met allerlei festiviteiten die op de crèches gaande zijn. Het is erg indrukwekkend om te zien hoe de ‘educadores’ van de crèches aan de hand van verschillende thema’s niet alleen bezig zijn met de cognitieve ontwikkeling van de kinderen maar ook veel nadruk leggen op sociale vaardigheden en de maatschappelijke ontwikkeling van de kinderen. Die focus sluit goed aan op mijn onderzoek naar hoe de crèches samenwerken met ouders aan een positieve opvoeding en de overdracht van waarden en normen in een omgeving waar armoede en geweld aan de orde van de dag zijn. Een week vol inspiratie om de komende maanden aan de slag te gaan

Acties op scholen: Kinderen voor kinderen!

Diverse scholen hebben acties gehouden voor de Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië. Kinderen staan open voor helpen en begrijpen dat onderwijs voor arme kinderen belangrijk is, zodat ze later meer kans hebben op een betere toekomst.

Wellicht is het een leuk idee een actie te organiseren op de school van uw (klein)kinderen? Te denken valt bijvoorbeeld aan een rommelmarkt, een sponsorloop of een Braziliaanse avond. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen, wij helpen graag!

Basisschool De Drie Linden, Hellendoorn

De kinderen van basisschool De Drie Linden in Hellendoorn hebben in oktober 2011 een crossloop gehouden waarbij vele hindernissen genomen moesten worden zoals een waterbak, tijgeren onder een net en klimmen over boomstammen. De kinderen probeerden zoveel mogelijk sponsors te krijgen en hebben een mooi bedrag bij elkaar gesport. Een deel van het opgehaalde geld werd aan onze Stichting gedoneerd. Wij zijn er erg blij mee!!

Crossloop van de basisschool De Drie Linden (foto: www.deweekkrant.nl)
Aloysiusschool, Amersfoort

“Lezen is vakantie in je hoofd” – mooie gift aan Livro Em Roda!

In het najaar van 2012, in de kinderboekenweek, hebben kinderen, ouders en leerkrachten van de Aloysiusschool een boekenmarkt en een leesestafette gehouden. Hiermee werd een groot bedrag bijeen gebracht voor MY BOOK BUDDY, ten behoeve van de projecten van stichting Kleutercentra in Brazilië en het kindertehuis in Senegal. 

In Brazilië is de leerplicht leeftijd verlaagd van 7 jaar naar 6 jaar. Dat betekent dat kinderen eerder naar school kunnen en dat is een goede ontwikkeling. Het betekent ook dat de schooltjes van onze stichting zich nog meer op kinderopvang en kleuters kunnen richten. Het alfabetiseren (leren lezen en schrijven) op 6 jarige leeftijd vervalt als belangrijk doel in onze schooltjes. De schooltjes gaan zich meer richten op voorbereiding op lezen en schrijven. Omdat de kinderen jonger zijn en nog niet kunnen lezen, is het uitlenen van boeken natuurlijk niet meer logisch. Dat betekent dat we niet precies de doelstelling van My Book Buddy konden volgen namelijk het maken van uitleenkasten voor lezende kinderen. Maar voorlezen is des te belangrijker, want dat is de voorbereiding op zelf leren lezen. Kleuters die op een leuke manier worden voorgelezen en worden uitgedaagd om over de plaatjes en het boek te praten, leren heel veel in lees- en taalontwikkeling. In overleg met My Book Buddy is daarom besloten dat ons voorleesproject Livro Em Roda, boek op wielen, een eenmalig bedrag heeft gekregen van 500 euro waarvoor kinderboeken zijn aangeschaft.

Deze kinderboeken worden elke week voorgelezen en achtergelaten bij de leerkrachten van drie crèches/kleuterschooltjes. Zij gebruiken de boeken om de rest van de week mee te werken en krijgen de volgende keer weer andere boeken van onze rijdende bieb. Namens de kleuters van onze schooltjes uit Brazilië”muito obrigado”, hartelijke dank aan de Aloysiusschool!

Beatrixschool, Haarlem

De Beatrixschool in Haarlem heeft besloten om ons project Associação Criança e Família voor een periode van 3 jaar te steunen. Hartelijk bedankt!

In mei 2010 hebben kinderen op de Beatrixschool prachtige brieven geschreven voor de kinderen aan de Associação Criança e Família. Hier vindt u enkele exemplaren. Klik op een brief voor een vergroting.

November 2010: Een dankbare brief en foto’s van de Associação Criança e Família. Een korte vrije vertaling van de brieftekst:

Aan de leerlingen van de Beatrixschool,

Wij zijn heel erg blij met jullie bijdrage aan ons project. De kinderen worden aangemoedigd om te lezen, maar voeren nu ook toneelstukjes op over de verhalen in de boeken.
Iedereen vind het heel leuk, en we merken dat ze daarom ook veel meer en veel beter gaan lezen.
Wwij danken jullie van harte voor jullie enorme hulp en sturen jullie een grote omhelzing.

Bernadette Marchand.

Nam Jai bezoekt projecten en werft fondsen!

In juli zijn Michael en Rebekka, samen Nam Jai Nederland, op bezoek geweest bij onze projecten in Salvador. Zij combineren op een heel originele en enthousiaste wijze hun vakanties met steun aan ontwikkelingsprojecten. Ze hebben een groot bedrag bijeengebracht voor de stichting – Rebekka, Michael en alle gevers onze hartelijkste dank! Lees op hun website over hoe zij dat doen en hoe aanstekelijk hun enthousiasme is.

Weihnachtsoratorium

Op 9 december 2010 is in de Joriskerk in Amersfoort het Weihnachtsoratorium van Bach opgevoerd door het Dudok Ensemble.

De opbrengsten van dit mooie concert bedroegen 2140 Euro ten goede van ons project Livro Em Roda. Onze hartelijke dank aan organisator Kiwanis Amersfoort en de bezoekers! Onderstaande foto toont hoe de gift werd overhandigd tijdens de pauze van het concert.