Oktober 2019: Wilde Ganzen steunt cursus fondswerving bij CESE

Hieronder leest u de vertaling van de brief die wij ontvingen van José da Lapa dos Santos Rosa en Marília dos Santos Silva, medewerkers van Escola da Fraternidade, Santa Beatriz. Zij hebben, met steun van Wilde Ganzen, deelgenomen aan een cursus bij Cese https://www.cese.org.br/ Cese is een hulporganisatie in Brazilië die hulp geeft aan projecten gericht op onderwijs, vrouwenrechten en discriminatie. Ook verzorgt Cese cursussen. Wij zijn Wilde Ganzen dankbaar en zullen het komend jaar verdere samenwerkings¬mogelijkheden onderzoeken. Onder de brief vindt u foto’s die zij stuurden.

Aan het bestuur in Nederland,
Hiermee willen we vertellen over de cursus Mobilisatie van Lokale Middelen (MRL), gegeven door Cese in Salvador da Bahia, die plaatsvond van 15 tot 19 juli 2019. Onze deelname aan de cursus was van het grootste belang om kennis te vergaren over een reeks technieken voor het mobiliseren van middelen, die we voorheen niet kenden. In het huidige politieke klimaat waarin vroegschoolse educatie steeds minder op waarde wordt geschat, is het handhaven van de duurzaamheid van een sociaal-educatief gemeenschapswerk van fundamenteel belang voor de continuïteit van educatie.

De cursus bereidt de organisatie erop voor om te profiteren van kansen, om partnerschappen op te zetten en om projecten zodanig aan te passen dat kleine, middelgrote en grote economische partners kunnen bijdragen aan de financiering ervan. Op de eerste dag van de cursus was de presentatie van de groep. We registreerden ons op de portal van Cese en we hadden een discussie over conjunctuur en duurzaamheid, in theorie en praktijk. De tweede dag ging dieper in op middelenmobilisatie en duurzaamheid. We hebben een grafiek opgesteld om de werkelijke toestand van de financiën van onze instelling weer te geven en te beschrijven wat we van donoren vinden, de motivaties die ze geven, de kenmerken en de cyclus van lokale bronnenmobilisatie.

Op de derde dag werd het profiel van individuele en zakelijke donoren behandeld, zoals communicatie voor het vinden van bronnen, een workshop voor in kaart brengen van hulp en donaties, en de ontwikkeling van een Pitch (een korte videopresentatie van het voorgestelde werk voor fondswerving). De vierde dag ging over netwerken, de kenmerken en het belang ervan. We hebben een fictief wervingsplan uitgewerkt, een netwerkvoorbeeld opgesteld en dat vervolgens aan de groep gepresenteerd. Op de laatste dag hebben we enkele event-voorbeelden gepresenteerd die kunnen worden ontwikkeld voor bronnenwerving, hoe deze kunnen worden gevolgd en geëvalueerd. Ten slotte hebben we een algemene evaluatie van de cursus gedaan.

We zijn dankbaar voor de mogelijkheid die we hebben gekregen om een certificaat (40 uur werkbelasting) te behalen dat ons ook zal helpen om middelen voor ons project te werven en tegelijkertijd voor ons toekomstige beroepsleven. Cese is beschikbaar om ons te ondersteunen als we een project ontwikkelen voor het mobiliseren van lokale middelen.
Hartelijke groeten,
José en Marília

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *