Acties op scholen: Kinderen voor kinderen!

Diverse scholen hebben acties gehouden voor de Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië. Kinderen staan open voor helpen en begrijpen dat onderwijs voor arme kinderen belangrijk is, zodat ze later meer kans hebben op een betere toekomst.

Wellicht is het een leuk idee een actie te organiseren op de school van uw (klein)kinderen? Te denken valt bijvoorbeeld aan een rommelmarkt, een sponsorloop of een Braziliaanse avond. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen, wij helpen graag!

Basisschool De Drie Linden, Hellendoorn

De kinderen van basisschool De Drie Linden in Hellendoorn hebben in oktober 2011 een crossloop gehouden waarbij vele hindernissen genomen moesten worden zoals een waterbak, tijgeren onder een net en klimmen over boomstammen. De kinderen probeerden zoveel mogelijk sponsors te krijgen en hebben een mooi bedrag bij elkaar gesport. Een deel van het opgehaalde geld werd aan onze Stichting gedoneerd. Wij zijn er erg blij mee!!

Crossloop van de basisschool De Drie Linden (foto: www.deweekkrant.nl)
Aloysiusschool, Amersfoort

“Lezen is vakantie in je hoofd” – mooie gift aan Livro Em Roda!

In het najaar van 2012, in de kinderboekenweek, hebben kinderen, ouders en leerkrachten van de Aloysiusschool een boekenmarkt en een leesestafette gehouden. Hiermee werd een groot bedrag bijeen gebracht voor MY BOOK BUDDY, ten behoeve van de projecten van stichting Kleutercentra in Brazilië en het kindertehuis in Senegal. 

In Brazilië is de leerplicht leeftijd verlaagd van 7 jaar naar 6 jaar. Dat betekent dat kinderen eerder naar school kunnen en dat is een goede ontwikkeling. Het betekent ook dat de schooltjes van onze stichting zich nog meer op kinderopvang en kleuters kunnen richten. Het alfabetiseren (leren lezen en schrijven) op 6 jarige leeftijd vervalt als belangrijk doel in onze schooltjes. De schooltjes gaan zich meer richten op voorbereiding op lezen en schrijven. Omdat de kinderen jonger zijn en nog niet kunnen lezen, is het uitlenen van boeken natuurlijk niet meer logisch. Dat betekent dat we niet precies de doelstelling van My Book Buddy konden volgen namelijk het maken van uitleenkasten voor lezende kinderen. Maar voorlezen is des te belangrijker, want dat is de voorbereiding op zelf leren lezen. Kleuters die op een leuke manier worden voorgelezen en worden uitgedaagd om over de plaatjes en het boek te praten, leren heel veel in lees- en taalontwikkeling. In overleg met My Book Buddy is daarom besloten dat ons voorleesproject Livro Em Roda, boek op wielen, een eenmalig bedrag heeft gekregen van 500 euro waarvoor kinderboeken zijn aangeschaft.

Deze kinderboeken worden elke week voorgelezen en achtergelaten bij de leerkrachten van drie crèches/kleuterschooltjes. Zij gebruiken de boeken om de rest van de week mee te werken en krijgen de volgende keer weer andere boeken van onze rijdende bieb. Namens de kleuters van onze schooltjes uit Brazilië”muito obrigado”, hartelijke dank aan de Aloysiusschool!

Beatrixschool, Haarlem

De Beatrixschool in Haarlem heeft besloten om ons project Associação Criança e Família voor een periode van 3 jaar te steunen. Hartelijk bedankt!

In mei 2010 hebben kinderen op de Beatrixschool prachtige brieven geschreven voor de kinderen aan de Associação Criança e Família. Hier vindt u enkele exemplaren. Klik op een brief voor een vergroting.

November 2010: Een dankbare brief en foto’s van de Associação Criança e Família. Een korte vrije vertaling van de brieftekst:

Aan de leerlingen van de Beatrixschool,

Wij zijn heel erg blij met jullie bijdrage aan ons project. De kinderen worden aangemoedigd om te lezen, maar voeren nu ook toneelstukjes op over de verhalen in de boeken.
Iedereen vind het heel leuk, en we merken dat ze daarom ook veel meer en veel beter gaan lezen.
Wwij danken jullie van harte voor jullie enorme hulp en sturen jullie een grote omhelzing.

Bernadette Marchand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *