Home
Geschiedenis
Projecten
Contact
Jaarbrieven
Folder
Acties
Schenken
Brazilië
PortuguÍs
Wilt u ons helpen?

Het werk door de bestuursleden in Nederland wordt op vrijwillige basis en op eigen kosten gedaan. Het grote voordeel daarvan is dat alle giften zonder overhead- of administratiekosten naar de projecten gaan. U begrijpt dat uw gift of hulp daarbij welkom is!

 

U kunt op verschillende wijzen een bijdrage leveren aan de kleutercentra in BraziliŽ:

 

 

Help de kleuters in BraziliŽ!

Steun ons belangrijke werk in de sloppenwijken van BraziliŽ! Al uw geld gaat volledig naar de kleuterschooltjes. Als u ons laat weten hoe wij u kunnen bereiken, zullen wij u onze Jaarbrief toesturen zoals we ieder jaar aan al onze Vrienden doen. Dit kan door middel van een e-mail aan stichting@kleutercentrabrazilie.nl.

Maak uw donatie over op onderstaand nummer onder vermelding van "gift Kleutercentra" naar:
Stichting Vrienden van Kleutercentra in BraziliŽ, gevestigd in Amersfoort
IBAN: NL35 INGB 0004 4674 04
BIC: INGBNL2A

Of doneer on-line met de Donatiemodule van Geef.nl!
 
Of shop via Doelshop.nl! Via doelshop.nl kun je shoppen bij ruim 300 bekende webshops (Bol.com, CoolBlue, Zalando, Media Markt etc.) en gaat er per aankoop een donatie naar onze stichting.
Doneerbon

Of geef een DoneerBON cadeau!

 

Belastingvrij periodiek schenken: de fiscus betaalt mee!

Verhoog uw schenking door de fiscus mee te laten schenken!

Erkend door de Belastingdienst
De Stichting Vrienden van Kleutercentra in BraziliŽ is door de  Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI nr.: 8156.19.431). Dit betekent dat onze donateurs periodieke giften kunnen aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Periodiek schenken
Met een periodieke schenking legt u in een schenkovereenkomst vast dat u minimaal vijf kalenderjaren een bepaald bedrag overmaakt aan Stichting vrienden van Kleutercentra in Brazilie. De wetgever ziet dit als een structurele ondersteuning van een nut beogende instelling (goed doel) en gunt u daarom een volledige aftrek. De teruggave na belastingaangifte is afhankelijk van uw inkomen.

Hoe kunt u eenvoudig belastingvoordelig schenken?
Download hier het formulier waarmee u uw periodieke schenking vastlegt. Dit is een PDF bestand dat u met Adobe Reader kunt invullen. Het is al deels ingevuld. U kunt het 'transactienummer' openlaten. Daarna print u het formulier, ondertekent u het (in tweevoud!) en stuurt u het naar:

Stichting Vrienden van Kleutercentra in BraziliŽ
Dupontplein 3
3817 DV Amersfoort

Wij zullen dan het formulier ondertekenen en ťťn exemplaar aan u terugsturen. U moet uw exemplaar bewaren, de belastingdienst kan erom vragen. Daarmee is het geregeld en u kunt de eerste schenking overmaken. Alvast onze hartelijke dank!

NB: Via internetbankieren kunt u in het algemeen eenvoudig zelf een periodieke overboeking instellen, waarbij u het bedrag, de periode en de einddatum kunt opgeven!

 

Laat na aan de Stichting

Heeft u al eens nagedacht over uw wensen, mocht u komen te overlijden? Veel mensen schuiven dat voor zich uit. Omdat ze het ingewikkeld vinden om een testament op te laten stellen, of omdat ze niet op de hoogte zijn van de verschillende mogelijkheden. Zo kunt u laten regelen dat u (een deel van) uw bezittingen na uw overlijden aan de Stichting Vrienden van Kleutercentra in BraziliŽ nalaat. Als erkend goed doel hoeft de Stichting daarover geen successierechten te betalen. Daarmee levert u een belangrijke bijdrage aan de doelen van de Stichting: Braziliaanse kinderen leren wat naar school gaan is.
Hier leest u een aantal tips over hoe u ons werk met een nalatenschap kunt steunen.

Nalatenschap
De wens om (een deel van) uw geld aan de Stichting Vrienden van Kleutercentra in BraziliŽ na te laten moet u laten vastleggen in een testament. In uw testament vermeldt u wat er met uw bezittingen moet gebeuren als u overleden bent. U kunt zelf bepalen wie uw erfgenaam is. Dat kunnen één of meerdere personen zijn en u kunt ook een goed doel zoals onze Stichting als (mede)erfgenaam benoemen of een legaat nalaten. Heeft u géén testament opgemaakt en heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Anders gaat alles wat overblijft naar de Staat.

Legaat
Als u een bepaald bedrag in geld, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit uw erfenis wilt nalaten heet dat een 'legaat'. De ontvanger van dat legaat heet 'legataris' en is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis.

Notaris
Het laten opmaken van een testament is makkelijker dan u denkt. De kosten van het opmaken van een testament zijn afhankelijk van uw wensen.

Meer informatie
Wilt u extra informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Verder vermelden wij hier de Notaristelefoon:
T 0900 - 346 93 93 (Ä 0,25 p/m)
ma t/m vr 9.00 - 14.00 uur
http://www.notaris.nl/
 

Help de kleuters als vrijwilliger!

Het bestuur heeft veel goede ideeŽn voor fondsenwerving en zoekt versterking om die uit te voeren. Daarvoor hebben we jou nodig! Hier vind je meer informatie.  

 

Andere manieren om te helpen

Er zijn nog allerlei andere manieren om het werk voor de kleuterschooltjes te ondersteunen. U kunt bij een verjaardags- of huwelijksfeest vragen om giften voor de Stichting in plaats van (een deel van de) kado's. Of u kunt tijdens evenementen helpen de aandacht te vestigen op ons werk.

Op scholen hebben ook verschillende acties plaatsgevonden. Zo is een Braziliaans kerstfeest op een lagere school gehouden, met hapjes en een rommelmarkt, is een veiling georganiseerd op een ROC en heeft een andere lagere school een reeks inzamelacties georganiseerd. Wij willen deze scholen hartelijk bedanken! Kinderen staan open voor helpen en zij snappen dat onderwijs voor arme kinderen belangrijk is zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen.

Hier vindt u informatie over over enkele al gehouden initiatieven. Brengt dit u op een idee voor een activiteit? Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen!

 


Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Bart van der Ree.