Home
Geschiedenis

Projecten

Escola da Fraternidade Associacão Criança e Família
Livro em Roda Salvador
Livro em Roda Paraiba
Ass. Prom., Instr. e Serviços
Creche do Mosteiro
Contact
Jaarbrieven
Folder
Acties
Schenken
Brazilië
Português

Projecten

Op deze pagina vindt u informatie en foto's over de projecten die op dit moment door de Stichting Kleutercentra ondersteund worden. Voor een overzicht van in het verleden ondersteunde projecten zie de pagina Geschiedenis. Wij selecteren en beoordelen onze projecten volgens criteria die u hier kunt lezen.

September 2020: Tussen stem en stilte - prijswinnend onderzoek naar onze projecten

Annelieke van Dijk kreeg op 10 september 2020 de Elsevier Atlas Award voor haar artikel “Tussen stem en stilte: onderwijs voor vrede in een omgeving van geweld”. Voor het artikel heeft zij acht maanden onderzoek uitgevoerd op onze kleuter­schooltjes en 26 leerkrachten en assistenten over hun werkwijze geïnterviewd.

Wij zijn trots op hoe Annelieke in haar artikel op krachtige wijze beschrijft hoe onze schooltjes vorm geven aan de ontwikkeling van kinderen onder moeilijke omstandigheden. Hoe de helft van de leerkrachten zelf is geboren en getogen in de wijk en het juist daarom belangrijk vindt om in de school een liefdevolle en warme omgeving te creëren, waar de kinderen daadwerkelijk kind kunnen zijn en waar wat zij noemen een ‘cultuur van vrede’ ontstaat.

Lees hier een samenvatting van het artikel...

En lees hier het gehele (Engelstalige) artikel!

 

Oktober 2019: Wilde Ganzen steunt cursus fondswerving bij CESE

Hieronder leest u de vertaling van de brief die wij ontvingen van José da Lapa dos Santos Rosa en Marília dos Santos Silva, medewerkers van Escola da Fraternidade, Santa Beatriz. Zij hebben, met steun van Wilde Ganzen, deelgenomen aan een cursus bij Cese https://www.cese.org.br/ Cese is een hulporganisatie in Brazilië die hulp geeft aan projecten gericht op onderwijs, vrouwenrechten en discriminatie. Ook verzorgt Cese cursussen. Wij zijn Wilde Ganzen dankbaar en zullen het komend jaar verdere samenwerkings¬mogelijkheden onderzoeken. Onder de brief vindt u foto's die zij stuurden.
 

Aan het bestuur in Nederland,
Hiermee willen we vertellen over de cursus Mobilisatie van Lokale Middelen (MRL), gegeven door Cese in Salvador da Bahia, die plaatsvond van 15 tot 19 juli 2019. Onze deelname aan de cursus was van het grootste belang om kennis te vergaren over een reeks technieken voor het mobiliseren van middelen, die we voorheen niet kenden. In het huidige politieke klimaat waarin vroegschoolse educatie steeds minder op waarde wordt geschat, is het handhaven van de duurzaamheid van een sociaal-educatief gemeenschapswerk van fundamenteel belang voor de continuïteit van educatie.
De cursus bereidt de organisatie erop voor om te profiteren van kansen, om partnerschappen op te zetten en om projecten zodanig aan te passen dat kleine, middelgrote en grote economische partners kunnen bijdragen aan de financiering ervan. Op de eerste dag van de cursus was de presentatie van de groep. We registreerden ons op de portal van Cese en we hadden een discussie over conjunctuur en duurzaamheid, in theorie en praktijk. De tweede dag ging dieper in op middelenmobilisatie en duurzaamheid. We hebben een grafiek opgesteld om de werkelijke toestand van de financiën van onze instelling weer te geven en te beschrijven wat we van donoren vinden, de motivaties die ze geven, de kenmerken en de cyclus van lokale bronnenmobilisatie.
Op de derde dag werd het profiel van individuele en zakelijke donoren behandeld, zoals communicatie voor het vinden van bronnen, een workshop voor in kaart brengen van hulp en donaties, en de ontwikkeling van een Pitch (een korte videopresentatie van het voorgestelde werk voor fondswerving). De vierde dag ging over netwerken, de kenmerken en het belang ervan. We hebben een fictief wervingsplan uitgewerkt, een netwerkvoorbeeld opgesteld en dat vervolgens aan de groep gepresenteerd. Op de laatste dag hebben we enkele event-voorbeelden gepresenteerd die kunnen worden ontwikkeld voor bronnenwerving, hoe deze kunnen worden gevolgd en geëvalueerd. Ten slotte hebben we een algemene evaluatie van de cursus gedaan.
We zijn dankbaar voor de mogelijkheid die we hebben gekregen om een certificaat (40 uur werkbelasting) te behalen dat ons ook zal helpen om middelen voor ons project te werven en tegelijkertijd voor ons toekomstige beroepsleven. Cese is beschikbaar om ons te ondersteunen als we een project ontwikkelen voor het mobiliseren van lokale middelen.
Hartelijke groeten,
José en Marília

December 2018: het leven in de favelas

In de Volkskrant stond een mooie plaat die het leven in de favelas beschrijft. Voorzitter Anita Lemoine herkent de favelas van Salvador er helemaal in! Klik op het plaatje voor een grote versie.


 

Augustus 2018: Anita brengt een maand bij onze projecten door!

Voorzitter Anita Lemoine heeft in de zomer van 2018 een maand als vrijwilliger bij verschillende van onze projecten doorgebracht. Ze heeft veel oude bekenden en veel nieuwe kinderen ontmoet, gezien hoe het geweld en de onveiligheid enorm in het land zijn toegenomen en hoe de crèches eilanden van veiligheid en ontwikkeling zijn. Lees hier haar verslag en hoor  een interview met Anita op Radio 1!

Bovendien vindt u hieronder enkele van haar Op de laatste foto is het motto 'Overwin het geweld' te zien dat ook in de radiorapportage wordt uitgelegd: onderwijs als belangrijk wapen tegen het oprukkende geweld.

Annelieke van Dijk onderzoekt onze projecten

Welke rol speelt de crèche in de opvoeding van de kinderen die er dagelijks komen? Hoe wordt samengewerkt met ouders en andere opvoeders in de buurt? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat Annelieke van Dijk gaat uitvoeren in de crèches in Salvador. Annelieke is geïnteresseerd in de manier waarop buurtgerichte voorzieningen voor kinderen kunnen samenwerken met ouders en andere opvoeders om een positief pedagogisch klimaat te creëren. Zeker in wijken waar kinderen vanwege armoede blootstaan aan negatieve omstandigheden is dit erg belangrijk.
Hieronder een berichtje van Annelieke na haar eerste week in Brazilië:

Brasil eu te amo! Een geweldig gevoel om weer in dit prachtige land te zijn. En wat heb ik een hartelijke ontvangst gehad van alle medewerkers van de crèches en natuurlijk de kinderen die ontzettend nieuwsgierig zijn naar mij als buitenstaander en erg moeten lachen om mijn accent als ik met ze praat. Ik val meteen met mijn neus in de boter met allerlei festiviteiten die op de crèches gaande zijn. Het is erg indrukwekkend om te zien hoe de 'educadores' van de crèches aan de hand van verschillende thema's niet alleen bezig zijn met de cognitieve ontwikkeling van de kinderen maar ook veel nadruk leggen op sociale vaardigheden en de maatschappelijke ontwikkeling van de kinderen. Die focus sluit goed aan op mijn onderzoek naar hoe de crèches samenwerken met ouders aan een positieve opvoeding en de overdracht van waarden en normen in een omgeving waar armoede en geweld aan de orde van de dag zijn. Een week vol inspiratie om de komende maanden aan de slag te gaan!

 

Escola da Fraternidade
De Escola da Fraternidade in Salvador is gestart in 1991 op initiatief van Adalberto de Souza Lopes. De Stichting heeft een verbouwing bekostigd en financiert salarissen van de leerkrachten.

Associacão Criança e Família

Deze school onder leiding van de Française Bernadette Marchand in Salvador heeft een basisschool met 180 kinderen. De stichting steunt sinds 2001 vooral het kleuteronderwijs, door de salarissen van de leerkrachten te financieren.

Livro em Roda - Salvador

Het project Livro em Roda ('Boek op Wielen', afgekort met LER) maakt het mogelijk dat kinderen (van 2 jr tot 6jr) in contact komen met boeken en leren lezen. Kinderboeken worden voorgelezen en vervolgens gebruikt om activiteiten te stimuleren zoals toneelspelen, het verhaal navertellen, naspelen, natekenen, zingen en dansen. Dit stimuleert de woordenschat en ontwikkeling om dingen te verwoorden, te fantaseren, want lezen is op vakantie in je hoofd!

LER in Salvador is ontwikkeld door onze Stichting op basis van het eerdere, succesvolle project Livro Em Roda in Paraiba, Conde, het Noord-Oosten van Brazilie. De Stichting sponsorde deze rijdende bibliotheekbus in de jaren 90. Ook hier was het doel om kinderen voor te lezen en aan het lezen te krijgen door boeken uit te lenen.

APIS

APIS staat voor Associação de Promoção, Instrução en Serviços (organisatie van promotie, scholing en dienstverlening). APIS heeft een dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, opgroeiend in een arme en gewelddadige wijk in het zuiden van São Paulo. Op dit moment verblijven er 75 kinderen van maandag tot en met vrijdag van 7 uur tot 17 uur. De crèche is opgezet zodat ouders (voornamelijk de moeders) van de kinderen de gelegenheid krijgen om te kunnen werken en de kinderen in die tijd niet op straat hoeven te verblijven, waar ze snel in aanraking met drugs en geweld komen. Op deze manier kunnen de werkende ouders in het levensonderhoud van hun kinderen (en vaak ook de rest van de familie) voorzien. In de crèche krijgen de kinderen een dagelijkse goede, warme maaltijd en worden ze voorbereid op verder onderwijs. Vanaf medio 2006 ondersteunt de Stichting de creche door het salaris van een pedagoge te vergoeden om goede sturing te geven aan de ontwikkeling van jonge kinderen in een gewelddadige omgeving.

Associação Ação Social Mosteiro do Salvador

Associação Ação Social Mosteiro do Salvador (Creche do Mosteiro) in Coutos, in de buurt van Salvador, wordt vanaf 2007 gesteund. Donatie is gedaan voor schooluniformen en het betalen van een leerkracht en klassenassistent.

Verslagen van bezoeken aan de projecten

 
  • Anita Lemoine en haar gezin vertellen over hun bezoek in zomer 2015 aan de projecten in Salvador. Alex Hijmans heeft naar aanleiding van dat bezoek een artikel geschreven: lees het hier.
  • Het verslag van het bezoek van Annette Lensink in december 2012 aan diverse projecten in Salvador.
  • In november 2009 heeft Amba Boone diverse projecten bezocht, lees haar verslag hier.
  • Eind 2008 hebben Margriet en Cyril Husmann - Van der Ree diverse projecten bezocht. Hun verslag staat hier.
  • In 2007 is voorzitter Anita Lemoine met haar gezin naar diverse projecten geweest, lees haar verslag hier.
  • Rond Kerstmis 2004 zijn Leonieke Bijvoet en Bas Bollinger naar een aantal projecten in Brazilie geweest. Lees hier hun verslag.
  • In januari 2004 en november 2002 is bestuurslid Amba Boone naar Brazilie geweest, klik op de links om haar verslagen te lezen.

Bezoek Anita Lemoine en gezin aan het project Associação São Francisco de Assis