Home
Geschiedenis
Projecten
Contact
Jaarbrieven
Folder
Acties
Schenken
Brazilië
PortuguÍs
Contactinformatie en bestuur

Contactinformatie

Correspondentieadres: Dupontplein 3, 3817 DV Amersfoort
IBAN: NL35 INGB 0004 4674 04
BIC-code: INGBNL2A
KvK Amsterdam nr.: 41197964
ANBI nr.: 8156.19.431 (verklaring) (screenshot 2015)
Email: stichting@kleutercentrabrazilie.nl
Facebook: stichting.vriendenvankleutercentrainbrazilie
LinkedIn groep: Stichting Vrienden van Kleutercentra in Brazilië
Twitter: @KleutercentraBr
Korte URL: bit.ly/dlO0DP

Wilt u ons werk ondersteunen? Word Vriend of help een evenement te organiseren!
Kijk hier voor meer details.

Noot: soms ontvangen wij verzoeken van stagiairs of studenten, of het mogelijk is om een stage te lopen in een van de kleutercentra. In principe gaat het bestuur bijna nooit in op deze verzoeken, omdat het niet eenvoudig is voor een stagiar om werkelijk nuttig te zijn in de moeilijke omstandigheden van de sloppenwijken in Brazilie. In de praktijk hebben dergelijke vrijwilligers wel eens meer zorgen gekost aan de leiding van de schooltjes, dan dat ze een wezenlijke bijdrage hebben kunnen leveren. Belangrijke factoren zijn een goede beheersing van de Braziliaans-Portugese taal, het hebben van een goed eigen netwerk en onderdak ter plekke en het in algemene zin kunnen nemen van eigen verantwoordelijkheid. Mocht u aan deze voorwaarden voldoen en/of een ander voorstel hebben aan de Stichting Kleutercentra Brazilie, dan ontvangen wij dat uiteraard graag.

 

 

Versterk ons team!

Wie wil ons bestuur versterken? Grijp je kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kansarme kleuters in BraziliŽ en om je te ontwikkelen in bestuurs- en ontwikkelingswerk. Hier vind je meer info. Reageer!

Bestuursleden

Het is altijd beleid geweest dat de bestuursleden hun bestuurswerk onbezoldigd doen, zoals op de homepagina is uitgelegd: we hebben minimale overheadkosten.

A.J.M. Lemoine-van den Bosch, voorzitter
Anita heeft 3 kinderen en werkt als gezinstherapeut in gezinnen met jongeren die ernstige gedragsproblemen hebben. Als voorzitter van het bestuur maakt zij de agenda, leidt de vergadering en onderhoudt contacten met diverse projecten in Salvador. Samen met haar man Dominique verzorgt zij de financiële administratie. Zij is verantwoordelijk voor de contacten met het project Associacão Criança e Família.

B.G.C. van der Ree
Bart is zelfstandig adviseur op het gebied van energie en duurzaamheid. Hij heeft gewerkt in in China, Afrika en diverse Europese landen. Als bestuurslid verzorgt hij de website en draagt bij aan de nieuwsbrieven en andere communicatie met de Vrienden.

B.J.A. Bollinger
Bas woonde en werkte een aantal jaren in São Paulo voor zijn werk bij Arcadis. Ook vanuit Nederland heeft hij regelmatig te maken met Brazilië. Hierdoor heeft hij een hechte band gekregen met dit boeiende land. Tegelijk is hij getroffen door de ongelijke verdeling van de welvaart en de uitzichtloze situatie waarin vele kansarme kinderen zich bevinden. Daarom is hij actief geworden bij de stichting.
Bas is onder andere verantwoordelijk voor de contacten met het project APIS
.

D. Wesselius-Simon (niet in KvK ingeschreven bestuurslid)
Diana is dochter van een Braziliaanse moeder (Paulista) en Nederlandse vader en reist haar leven lang al om de paar jaar naar Brazilie. Ze heeft in de winter van 2011, 3 maanden met haar gezin reizend in Brazilie doorgebracht. Momenteel is Diana werkzaam bij FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank, waar zij verantwoordelijk is voor financiering van energieprojecten in Latijns Amerika en Zuidelijk en Oost-Afrika. In het bestuur is ze verantwoordelijk voor de contacten met het project Escola da Fraternidade.

Oud-bestuursleden

In 2012 is oprichtster en oud-voorzitter Margriet Husmann met pijn in het hart gestopt met haar bestuurswerkzaamheden. We zijn Margriet en haar man Cyril ontzettend dankbaar voor hun inspanning in al die jaren! Datzelfde geldt voor de andere oud-bestuursleden: Amba Boone, Joost Peterse, Paul van der Ree, Simon Schaap, Annette Lensink en Cathelijne Kamp. Zij spannen zich nog altijd in om het werk van de Stichting te promoten, waarvoor wij ook hen hartelijk danken.

 

 

PARTNERS

Onze hartelijke dank gaat uit naar Basefarm, het bedrijf dat al jaren deze website kosteloos mogelijk maakt!

Twinkelweb, groene energie